Klachtenregeling

Klachtenregeling Sport- & Revalidatiekliniek

Een goed contact met je zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun zorgverlener, toch kun je van mening zijn dat je onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Je opmerkingen of klachten bieden  je zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. Hieronder kun je lezen wat je kunt doen als je suggesties of klachten hebt. 

 

Probeer samen met je zorgverlener het probleem op te lossen. Je zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van je klacht met je te bespreken.

 

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als jouw zorgverlener niet weet dat je ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor jeu samen tot een oplossing van het probleem kunt komen. Je kunt uw klacht versturen naar Sport- & Revalidatiekliniek, Xenonweg 31, 3812 SZ Amersfoort. Je kunt ook je klacht e-mailen naar klacht@sportenrevalidatiekliniek.nl.

 

Beoordeling door de Klachtencommissie

Als het bespreken van je klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of je wilt een onafhankelijke uitspraak over je klacht, dan kun je jouw klacht laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en één lid. De klachtencommissie onderzoekt je klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de zorgverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

 

Om je klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk word je gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op je klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) je dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst je toestemming gevraagd. De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen dat de zorgverlener niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen. Als jewel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt moet je een andere procedure volgen, bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter.

 

De klachtencommissie gaat zorgvuldig om met je privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

 

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?

Sport- & Revalidatiekliniek is aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Indien je gesprek/uiting van de klacht met je zorgverlener niet tot een bevredigende uitkomst heeft geleid, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, adres Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB Bilthoven. Voor vragen kun je op contact opnemen met klacht@sportgeneeskunde.com.Stel uw vraag hieronder:


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Momentje...

Hartelijk dank voor je mail. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.