Foto
13-03-2020 | Nieuws

Coronavirus, een update over de zorg bij TRIAS

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. 

Naar aanleiding van alle maatregelen willen wij je zo goed als mogelijk informeren over de gevolgen hiervan op ons (be)handelen en daarmee ook de continuering van onze dienstverlening.

 

Als je geen ziekteverschijnselen hebt dan ben je ten alle tijden van harte welkom bij TRIAS voor behandeling. Indien je een of meer van de volgende klachten hebt:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Koorts

dan verzoeken wij je niet naar de praktijk te komen. In overleg tussen jou en de therapeut zal gekeken worden of  er een behandeling op afstand gegeven kan worden via E-Health. Je bent weer welkom op de praktijk zodra je geen ziekteverschijnselen meer hebt.

 

Als je een indicatie voor een behandeling aan huis hebt: dit kan doorgaan zolang jij en je huisgenoten, geen ziekteverschijnselen hebben. Behandeling op afstand met E-Health kan hier eventueel ook een oplossing zijn.

 

Bij TRIAS passen we de noodzakelijke hygiënemaatregelen toe voor jouw en onze gezondheid. Medewerkers die een van bovengenoemde klachten heeft zal niet op de praktijk aanwezig zijn.

 

TRIAS heeft een aantal locaties bij sportverenigingen. Ondanks dat de clubs gesloten zijn,  gaan de behandelingen op locaties door.

 

Heb je vragen over je behandeling dan kun je ons bereiken via:

 

 
Terug naar nieuwsoverzicht